Çevre Politikası

 • Yönetim prensiplerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz politikanın ve yönetim sistemlerimizin şartlarını sağlayarak ayrıca sürekli geliştirip uygunluğun gözden geçirilmesini sağlamaktayız.
 • Politikamızı ve Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini çalışanlara, alt yüklenicilere, müşterilere ve tedarikçilere duyurmakta, halkın ulaşabileceği bir şekilde anlaşılırlığını sağlamaktayız.
 • Sürekli iyileşen bir şekilde amaç ve hedefleri koyup bunların takibini sağlayarak gerçekleşmesi için gerekli bütün olanakları temin etmekteyiz.
 • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili yasal şartlar, müşteri beklentileri gibi değişen şartları izleyip uygunluğunu değerlendirmekteyiz.
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini, müşterilerin beklentilerini, tedarikçilerimizin performansını sağlıyor ve gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında kazalara, ramak kalalara ve/veya tehlikeli durumlara sebep olabilecek riskleri tespit ederek şiddetini, olasılığını ve maruziyetini değerlendirip azaltmak ve/veya ortadan kaldırmaya çalışmaktayız.
 • ALCE faaliyetlerinin oluşturduğu ve/veya oluşturabileceği çevresel etkileri değerlendirerek bu etkileri minimum seviyelere indirmeye veya eğer olabiliyorsa ortadan kaldırmaya çalışmaktayız.
 • Kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü tedbiri almaktayız.
 • Çevre kirliliğini önlemek için her türlü tedbiri alıyor, enerji verimliliğini izlemekte ve geliştirmekteyiz.
 • Çalışmalarımızı güncel ulusal ve/veya uluslararası standart veya tanımlanmış test metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartları esas alınarak sürdürmekteyiz.
 • Üretim aşamalarında ve deneylerde görev alan tüm personelleri Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak hazırlanmış ve uygulanmakta olan politika ve prosedürler doğrultusunda eğitmekte ve bilgilendirmekteyiz.
 • Konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek test metot ve standartlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik test cihazları kullanarak testler yapmaktayız.
 • TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışmakta ve laboratuvar yönetimi TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt ederiz.