Kilometre Taşları

1968
Kurt Schindler GmbH lisansı altında Türkiye’de ilk kez alçak gerilim ölçü trafoları imalatına başlandı.
1972
Türkiye’de ilk kez reçine döküm orta gerilim akım ve gerilim trafoları imalatı gerçekleştirildi.
1974
TSE Türk Standartları Enstitüsünden akım ve gerilim trafoları için sertifikalar alındı.
1977
Epoksi mesnet izolatörleri imalatına başlandı.
1987
CESI/Italya ve KEMA/Hollanda’dan tip testi onayları alındı.
1993
Türkiye’de ilk kez kapasitif gerilim bölücü izolatör imalatına başlandı.
1994
Türk Standartları Enstitüsünden Kalite Yönetim Sistemi (TSE-ISO-9001) sertifikasyonu alındı.
1995
Cam elyaf takviyeli polyester mesnet izolatörü imalatına başlandı.
1997
12 kV ve 24 kV akım ve gerilim transformatörleri için İsviçre Schweizerischer Elektrotechnischer Verein – SEV’den tip onayı alındı.
2001
24 kV akım transformatörleri için Fransa Elektrik Kurumu EDF’den tip onayı alındı.
2004
TSE Türk Standartları Enstitüsünden Çevre Yönetim Sistemi (TSE-ISO-EN 14000) Sertifikası alındı.
2008
APG sistemiyle ölçü transformatörü üretimine geçildi.
Rusya Gost-R sertifikası alındı.
2009
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TSE İSG-OHSAS TS 18001) Sertifikası alındı.
2011
ERP sistemi olarak SAP sistemine geçiş yapıldı.
F2 izolatör üretim tesisi açıldı.
2012
F3 metal işleme ve alçak gerilim transformatör üretim tesisi açıldı.
2013
Gaz izoleli (GIS) hücreler için metalize trafo üretimine başlandı.
2014
F1 orta gerilim transformatör üretim tesisi ve F2 izolatör üretim tesisi genişletildi.
Hedrich reçine döküm tesisi devreye alındı.
2015
TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumundan Laboratuvar Akreditasyon (TS EN ISO 17025) Sertifikası alındı.
2016
Pres ve döküm tesisi otomasyon çalışmalarına başlandı.
2019
Metal kaplı trafoların tip onayı alındı.
2020
Türk Standartları Enstitüsünden Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (TS EN ISO-27001) Sertifikası alındı.
2021
Üretim hattının SCADA entegrasyon çalışmaları tamamlandı.
Türk Standartları Enstitüsünden İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS-ISO-EN 45001) Sertifikası alındı.