Sürdürülebilirlik

ALCE olarak sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim eksenlerinde tanımlayarak iş süreçlerimizin temel taşı olarak görüyoruz. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için sürdürülebilir büyüme ve ilerlemenin öneminin bilincindeyiz.

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik bizim açımızdan, şirketimizin gönüllü olarak benimsediği ve içinde bulunduğumuz toplumsal ve çevresel beklentilere cevap veren veya bu beklentileri fazlasıyla karşılayan davranışlar ve ilkeler bütünüdür.

Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana toplumla yapıcı ilişkiler kurduğumuz için Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ALCE için yeni bir kavram değildir. Gelişen toplumla birlikte bu faaliyetlerimiz de gelişmeye devam etmektedir. Biz ISO 26000 ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Standartları’nı bu faaliyetlerin bütünün ele alındığı rehber standart olarak görüyoruz.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik açısından üzerinde durduğumuz temel unsurlar 7 ana maddeden oluşmaktadır:

Organizasyonel Yapı
İnsan Hakları
Çalışan Uygulamaları
Çevre
Adil Çalışma Uygulamaları
Müşteri Meseleleri
Toplumsal Katılım ve Gelişme

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi uygulamamızın temel amaçları şunlardır:

Sosyal Sorumluluk için organizasyonel alt yapının oluşturulması
Yönetim sistemi ile beraber insan haklarının korunması
Çalışanlar için sosyal sorumluluk anlayışı
Çevreye dost bir çalışma şekli
Çalışanlar arasında adalet
Müşteriler ile uyum
Toplumsal katılım ve gelişim

ALCE olarak ayrıca tedarik zinciri halkamızda ve tüm işlerimizde en yüksek seviyede dürüstlük ve sürdürülebilirlik sergiliyor ve bu davranışımız kendi Etik Değerler (ALCE Code of Conduct) dokümanında beyan ediyoruz. Rüşvet, yolsuzluk ve zorla çalıştırma gibi etik olmayan davranışlara karşı sıfır tolerans ilkesini benimsiyor ve tüm tedarikçilerimizin de bu çalışma standartlarına ve iş ilkelerine aynı düzeyde uymasını bekliyoruz.