AG Kablo Tipi Akım Transformatörleri

Dahili Kablo Akım Tipi Akım Transförmatörü

KAT-60/80

KATK-60/80

KAT-130/180

KAT-85/98

KATK-85/98

SAA-120

Harici Kablo Akım Tipi Akım Transformatörü

HKA-100

HKA-120

HKA-150/180

HKA-200/270

Buşing Akım Transformatörleri
720V – E Sınıfı
Montajsız BAT
720V – E Sınıfı
Montajlı BAT
720V – F Sınıfı
Montajsız BAT